CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND
Artist Researcher Teacher

hominider i rya skog (Axiom 2019)

Del av Samtal i Rya skog, september 2019
Naturreservatet Rya skog är en liten urskog som ligger mitt i industriområdet på Hisingen, här finns stor artrikedom på en begränsad yta. Hur har denna alsumpskog blivit sparad mellan oljeraffinaderi och reningsverk? Club Anthropocene´s Skogsgrupp bjöd i september 2019 in till ett tvärfackligt samtal i Rya skog. Med konsten och naturvetenskapens sätt att närma sig en plats observerade och tolkade vi tillsammans denna miljö. Vi gick gemensamt på en vandringsföreläsning i Rya skog med skogsingenjör Martin Jentzen som berättade om skogens processer och naturnära skogsbruk i relation till platsen, och vi bjöds på flera framträdanden av konstnärer.

Medverkande: Skogsingenjör Martin Jentzen samt konstnärerna Fröydi Laszlo, Patricia Vane, Annika Lundgren, Marie Bondeson, Nils Agdler, Julia Boström, Camilla Johansson Bäcklund, Ambjörn Göransson, Fabian Roos, Ilona Huss Walin.